Výcvikový den klubu bernských honičů v Kosové Hoře

24.03.2012 20:12

Bailey si mohla nanečisto vyzkoušet pracovní discplíny  moc děkujeme předsedovi Klubu švýcarských honičů panu Radkovi Levému, paní Barboře Dańčové,

Jiřímu Němcovi a dalším členům, kteří nás vzali mezi sebe.